ESPON-seminaret 2019 – Innbyggere, åpenhet og nettverk i Smarte Byer

ESPON-seminaret går av stabelen i Helsinki 27-28 november.

Årets seminar retter fokus på digitalisering og gjennom torsdagens seminardag fikk tilhørerne blant et innlegg av Samuel Stolton, journalist i EURACTIVE, om digitaliseringens begrensninger i Smarte Byer.

Stolton advarte mot at utviklingen av Smarte Byer i for stor grad skal drives av teknologiutviklingen i seg selv. Han viste til at tunge kommersielle interesser kan bidra til del-privatisering av det offentlige rommet, der for eksempel betalingstjenester kan erstatte offentlige infrastrukturtilbud, og på denne måten bidra til digital fremmedgjøring.

Stolton tok til orde for at utviklingen av Smarte byer og tettsteder bør styres ut fra innbyggernes behov, åpenhet om tekniske løsninger, organisering av tilbud og at kostnader holdes nede gjennom blant annet samarbeid om innkjøp og leveranser.

HER kan du se og laste ned Stoltons foredrag. Stoltons innlegg ser du fra ca. 56:00 minutter.

Lanserer ny publikasjon
Under seminaret har også publikasjonen State of The European Territory blitt presentert. Basert på to års arbeid legger ESPON fram samlede funn fra en rekke ESPON-prosjekter, sortert etter de fem målene i EUs nye utviklingsstrategi fram til 2027:

  1. Et smartere Europa
  2. Et grønnere Europa
  3. Et mer sosialt Europa
  4. Et bedre sammenkoplet Europa
  5. Et Europa tettere på innbyggerne

En foreløpig versjon av rapporten kan lestes ned i sin helhet fra ESPONs hjemmeside.

Av Erik Hagen, nasjonalt kontaktpunkt for ESPON-programmet.