Syvende utlysningsrunde NPA-programmet: Tre norske prosjekter i søknadsbunken

Til sammen mottok programmet mottok i 14 søknader, hvorav 13 kvalifiserer til videre realitetsbehandling.

Fra norsk side har tre søknader, som hver har én prosjektpartner, blitt sendt inn. Ingen søknader har norsk partner som ledende partner.

Programmet mottok prosjektsøknader til alle prioriterte kategorier:

Søknadene vil nå gjennomgå en teknisk kontroll som involverer hovedsekretariatet, samt regionale rådgivende komiteer fra alle ni deltagerlandene i NPA-programmet.

Prosjektene som kvalifiserer til videre behandling skal fremlegges for Overvåkningskomiteen som 4-5. desember tar den endelige beslutningen om hvilke prosjekter som mottar støtte.

Innkommede prosjektsøknader fordelt på land.
Innkommede prosjektsøknader fordelt på prosjektkategorier.