Tilbake

Syvende utlysningsrunde NPA-programmet: Tre norske prosjekter i søknadsbunken

Nordlig-Periferi og Arktis stengte nylig den syvende og siste utlysningsrunden for denne programperioden. NPA-programmet har nå publisert informasjon om statusen for søknadsprosessen så langt.

Til sammen mottok programmet mottok i 14 søknader, hvorav 13 kvalifiserer til videre realitetsbehandling.

Fra norsk side har tre søknader, som hver har én prosjektpartner, blitt sendt inn. Ingen søknader har norsk partner som ledende partner.

Programmet mottok prosjektsøknader til alle prioriterte kategorier:

  • Seks hovedprosjekter.
  • To prosjekter under kategorien «Capitalising»: Søknader under dette prioriteringsområdet fokuserer på tre alternative innfallsvinkler (utvikling, policy-influenser og transnasjonalisme). Prosjekter herunder mottar støtte på bakgrunn av erfaringer fra tidligere suksessfulle NPA-prosjekter.
  • Fem prosjekter i kategorien «Disruptive technologies»: Prosjekter under denne kategorien sikter på å utforske den praktiske bruken av ny teknologi i eksisterende industrier og næringer.

Søknadene vil nå gjennomgå en teknisk kontroll som involverer hovedsekretariatet, samt regionale rådgivende komiteer fra alle ni deltagerlandene i NPA-programmet.

Prosjektene som kvalifiserer til videre behandling skal fremlegges for Overvåkningskomiteen som 4-5. desember tar den endelige beslutningen om hvilke prosjekter som mottar støtte.

Innkommede prosjektsøknader fordelt på land.
Innkommede prosjektsøknader fordelt på prosjektkategorier.
Tilbake