Syvende utlysning i Nordlig periferi- og Arktis åpnet

NPA-programmet har en to-trinns søknadsprosess, hvilket betyr at alle som ønsker å søke om støtte må sende inn en prosjektskisse før en fullstendig søknad sendes inn.

Søkere som allerede har fått skissen godkjent har siden 1. juli hatt anledning til å sende inn en fullstendig søknad.

Nå har programmet også åpnet opp for søknader som ønsker å sende inn en prosjektskisse for innsatsområdene «Capitalisation projects» og «Disruptive technologies». Hvert innsatsområde har sitt eget felt i søknadsportalen, og det må tydelig fremkomme fra hvilket område man ønsker støtte fra.

For å best kunne veilede nye søkere har NPA-sekreteriatet lansert en søknadsguide for hvert innsatsområde. Den ligger tilgjengelig på utlysningens hjemmeside.

Arrangert webinar
Sekreteriatet i NPA-programmet har tidligere arrangert to webinarer med verdifull innsikt og veiledning til søknadsprosessen. Disse ligger publisert på Facebook henholdsvis HER og HER.

Viktige datoer
Fristen for å sende inn søknader, både for hovedprosjekter og for prosjektskisser, er satt til 30. september.

Overvåkningskomiteen i NPA-programmet avgjør hvilke prosjekter som får tommelen opp den 5. desember 2019.

Les mer om vår tidligere omtale av utlysningen eller se prosjekts hjemmeside for mer informasjon.