Syvende utgave av Informed Cities Forum

Hovedfokuset for årets konferanse er urban regenerasjon, dvs. demografiske endringer, særlig innenfor alderssegmentet. Med bakgrunn i kunnskapen fra prosjektet OpenHeritage og Actors of Urban Change-nettverket, skal forumet utforske nye ideer og verktøy som gir bybefolkningen og urbane småfellesskap større råderett over egen fremtid.

Arrangementet samler urbanister med sosiale entreprenører, lokale og europeiske forvaltningsmyndigheter, forskere, samt investorer for å utveksle ideer og lære av hverandre i en unik læringsarena.

Gjennom forumet skal de kreative kreftene med de gode ideene, danne nettverk og relasjoner med regulerende myndigheter og finansverdenen, og på denne måten skape mer sosiale, økonomisk og bærekraftige byer.

Den syvende utgaven av Informed Cities Forum gjennomføres i samarbeid med OpenHeritage og Actors of Urban Change. Med på arrangørlisten er også Warsawa og Forget Heritage INTERREG.

Les mer om arrangementet Her registrer deg via påmeldingslenken HER.

Sted: 15-16 oktober 2019, Warszawa, Polen.