Utlysningsrunde elleve Interreg Nord: Føringer for norske prosjekter

Styringskomiteen vil avgjøre hvilke prosjekter som mottar støtte under komiteens møte i januar 2020.

Føringer for norske IR-midler:

Delområde Nord: Dersom prosjektet har partnere fra kun et fylke kan det søkes om midler på inntil 1 200 000 kroner (Ca. 146 300 euro). Denne begrensningen gjelder ikke for prosjekter som omhandler hele geografien i Nordland, Troms og Finnmark.

Delområde Sápmi: Dersom prosjektet har partnere fra kun ett språkområde (eks. lulesamisk, sørsamisk, nordsamisk) kan det søkes på inntil 700 000 i norske kroner (ca. 85 000 euro). Denne begrensningen gjelder ikke for prosjekter som omhandler hele Sápmi.

Fristen for norske prosjektsøknader blir den samme som på EU-siden. Samme frist gjelder også for å søke om regional medfinansiering.  Når det søkes om Interreg-midler, skal det samtidig opplyses hvis det er søkt om regional medfinansiering fra andre finansieringsordninger som f. eks. fylkeskommunen.

For forskningsprosjekter kan kostnader for Phd- og Post.doc-prosjekter maksimalt utgjøre 30 prosent i et prosjekt, og Interreg kan kun finansiere 50 prosent av disse.

Når det gjelder utviklingsprosjekter gjelder følgende sats for personalkostnader:

Timepris: Inntil 650 kr. pr. time.

Se HER for mer informasjon om søknadsprosessen eller ta kontakt med programmets nasjonale kontaktpunkter i høyremargen.