Kurs for nye prosjekteiere

Kurset retter seg først og fremst mot nye prosjektledere og prosjektøkonomier.

Tid: 27 august 2019 kl. 09.30-16.00

Sted: Åmåls Stadhotell

Hovedfokuset for dette kurset er at prosjektteamet skal få god kjennskap til rutiner for å gjennomføre et bra prosjekt i Interreg Sverige-Norge programmet. Det vil særlig legges vekt på økonomistyring, rapportering og kommunikasjon i prosjektet.

Programmet opplyser at prosjektledere og økonomiansvarlige fra både svensk og norsk side bør delta på kurset.

Siste frist for påmelding er 12. august 2019.

Les mer på Interreg Sverige-Norge sin hjemmeside.