Sett av datoene: BSSSC inviterer til konferanse om bærekraftig blå økonomi

18-20. september arrangeres BSSSCs (Baltic Sea States Subregional Co-Operation) årlige konferanse i Klaipeda, Litauen. Konferansen gjennomføres i samarbeid med Association of Klaipeda Region. 

Tema for årets BSSC-konferanse er bærekraftig maritim økonomi. Den blå økonomien spiller en vital rolle for hele Østersjøregionen og det grenseoverskridende samarbeidet, blant annet gjennom Østersjøstrategien.  

Et viktig satsningsområde for BSSSC er renere hav. Den nåværende miljøstatusen for Østersjøen langt fra tilfredsstillende og BSSSC har en klar visjon om å jobbe for at sjøen skal bli ren og frisk igjen.

Samtidig har den blå økonomien i Østersjøen et fantastisk potensial for innovasjon og bærekraftige forretningsmuligheter som vil skape vekst og velstand for hele regionens innbyggere.

I løpet av konferansen vil deltagerne få anledning til å legge en slagplan for hvordan nå målet om et rent hav, en rik marin flora og fauna, sikker marin trafikk, samt hvordan stimuleree til bærekraftig vekst.

Gjennom diskusjon, deling av de gode eksemplene og interaksjon, ønsker BSSSC å skape en idedugnad med konkrete forslag til hvordan Østersjøregionen skal bli en foregangsregion for Europas blå økonomier.

Om BSSSC
Baltic Sea States Subregional Co-Operation er en politisk nettverksorganisasjon som jobber strategisk om felles utfordringer i Østersjøregionen. Organisasjonen ble etablert i Stavanger i 1993 og har ti medlemsland (sub-regions).

BSSSC samarbeider med flere baltiske regioner og europeiske organisasjoner, og jobber særlig tett og målrettet opp mot Østersjøstrategien, EUs aller første makroregionale strategi.