Alt klart for Nordsjøkonferansen!

Fokus for konferansen, som arrangeres i Marstrand i Sverige 25-26 juni, er klimaendringer i Nordsjøregionen. Dette berører temaer som for eksempel klimaforvaltning, klimatilpasning samt klima og ungdom.

Klimaendringer er et høyaktuelt tema og har stor tilstedeværelse i det offentlige ordskiftet. På hvilken måte kan Nordsjøregionen ta en ledende posisjon og skape fortgang i overgangen til en grønn økonomi? Hvordan kan vi skape en robust region som er tilpasset global oppvarming? Skal vi løse disse utfordringene og utnytte mulighetsrommet som ligger i klimaendringer trenger vi innovasjonsutvikling, samt videreutvikle eksisterende løsninger.

Bli med på et spennende event, som både vil inspirere deg og koble deg med mennesker og organisasjoner som har et sterkt engasjement for en bærekraftig klode!

Som en del av konferansen arrangerer også Nordsjøprogrammet et Interwork-event den 25. juni.

Vertskap for regionen er Region Västra Götaland og Nordsjøkommisjonen.

For mer informasjon og påmelding, klikk HER.

Program 25. juni

Sted: Marstrands Havshotell, Varvskajen 2, 442 66, Marstrand, Sweden

Middag (se lenke for mer informasjon)

19.00 Velkommen

Velkomsttaler av:

Program 26. juni

09.00 – 10.30 Plenumsmøte

The future is about climate – climate is about future

10.30 – 11.00 Kaffe og te

11.00 – 12.30 Workshops (Governance Aspects of Climate Change

1. Klima og forvaltning
2. Klimatilpasning
3. Grønn transport

12.30 – 13.30 Lunsj

Plenumsmøte

The future is about business – business is about climate

14.30 – 16.15 Workshops/Business Aspects of climate change

1. Klima og blå vekst: Innovasjoner/business-modeller
2. Fornybar og bærekraftig energi
3. Klimasmart matproduksjon

16.15 – 17.00 Plenumsmøte
Tilbakemelding fra workshops og paneldiskusjoner om veien videre

17.30 – Besøk til Carlsten slott. Enkel bevertning.