Seks nye prosjekter skal bidra til regional utvikling i nordområdene

Overvåkningskomiteen i Nordlig Periferi og Arktis 2014-2020 har nå godkjent seks nye programmer av til sammen 25 søknader. En av disse har norsk deltagelse.

Rundt fem millioner Euro ble tildelt de godkjente prosjektene. Til sammen utgjør det omtrent 94 prosent av den totale programfinansieringen.

Disse prosjektene ble godkjent av overvåkningskomiteen:

Prioriteringsakse 1: Innovasjon

Prioriteringsakse 3: Fornybar energi og energieffektivitet

SYMBIOMA skal utvikle sirkulærøkonomiske modeller
Under denne tildelingsrunden har ett av prosjektene norsk prosjektdeltagelse.

Prosjektet SYMBIOMA ønsker å kick-starte en sirkulær transformasjon i regionen og skal særlig fokusere på teknologiinnovasjon, kunnskapsdeling og utforske mulighetsrommet for sirkulærøkonomiske business-modeller. Prosjektet skal også støtte sirkulærøkonomiske klyngeaktiviteter.

Med i prosjektet deltar partnere fra Norge, Finland, Sverige og Irland. Finske Centria University of applied science er hovedpartner.

Prosjektet mottar totalt 958 364,17 Euro fra Nordlig Periferi og Arktis-programmet og har et totalt budsjett på 1 561 815,58 Euro. Norske interregmidler til prosjektet er på 76 566,50 Euro.

Syvende utlysning
Overvåkningskomiteen har bestemt at neste utlysning åpner 1. juli og varer fram til 20. september 2019. Denne utlysningsrunden åpner opp for to typer prosjekter: Hovedprosjekter og prosjekter som søker om fornyet finansiering.

Programmet opplyser om at inntaket av forprosjekter nå er stengt. Derfor blir det ingen anledning til å sende inn forprosjekter til den syvende utlysningen.