Deler ut pris til de beste arktiske prosjektene

I slutten av mars åpner årets Arctic Awards opp for nominasjoner. Fram til 26 april kan du melde inn prosjekter du mener fortjener den høythengende prisen.

Dette er tredje året konkurransen gjennomføres. Prisen vektlegger fremragende prosjekter som berører viktige tematikker for den arktiske regionen.

Prisens formål er å hedre prosjekter som kan vise til «god praksis», promotere grenseoverskridende samarbeid i Arktis, og løfte fram synligheten mellom prosjekter.

Videre skal prisen fremme innovative prosjekter som er til inspirasjon i sine respektive regioner, samt skaper konkrete og målbare tiltak som folk i den arktiske regionen drar direkte nytte av.

To priskategorier

Følgende priskategorier deles ut i år:

Bærekraftig ressursbruk

Denne kategorien fokuserer på miljøvennlige løsninger tilpasset et arktisk klima og økonomi. Dette inkluderer, men begrenses ikke til, prosjekter som ønsker å preservere det arktiske naturmiljøet og regionens ressurser.

Arktisk entreprenørskap

Priskategorien vektlegger innovasjonsmuligheter og kulturarv i den arktiske regionen (eks. matkultur, turisme, kreative industrier, urfolk- og kulturbasert bedriftsutvikling).

Krav for deltagelse
Konkurransen er åpen for alle prosjekter som mottar finansiering fra følgende Interreg-programmer: Nordlig Periferi og Arktis, Nordlig Periferi, Interreg Botnia-Atlantica, Interreg Nord, Kolarctic og Karelia CBC-programmer.

Mer informasjon om konkurransen kommer fortløpende.