Sett av datoen: Konferanse om norsk deltagelse i Interreg

Kommunal og moderniseringsdepartementet planlegger en konferanse om norsk deltakelse i Interreg – erfaringsformidling på tvers av sektorer og veien videre den 26.04.19 i Oslo.

Hva betyr Interreg som verktøy for forvaltning og utviklingsarbeid over landegrensene? Vi ønsker også å diskutere framtidig norsk deltakelse i Interreg – hvordan styrke den strategiske bruken av Interreg, hva skal vi bevare, hva trenger vi å utvikle videre?

Nærmere informasjon og program for konferansen kommer.