Øresund-Kattegat-Skagerrak søker prosjekter som vil redusere offentlig energibruk

I denne runden kan alle aktører søke om prosjektfinansiering innenfor samtlige innsatsområder i programmet: Grønn økonomi, transport, sysselsetting og innovasjon. Utlysningen er også åpen for alle geografiske nedslagsfelt.

– Med dette åpner vi opp for at alle prosjekter kan søke om finansiering fra oss, men vi har et særlig ønske om å lokke til oss prosjekter som jobber med å redusere offentlig energiforbruk, forteller programsjef Magnus Schönning.

Utlysningen åpnet 14.januar og stenger 15.februar.

Med FNs globale bærekraftsmål som ramme
ØKS-programmet anvender FNs globale bærekraftsmål som komponent i kommunikasjonskonseptet «Vi går over grensen», hvor målet er å vise hvilken nytte EU-midler utgjør i samfunnet.

Innsatsområdet Grønn økonomis spesifikke mål om redusert energiforbruk i det offentlige er i tråd med FNs globale mål Nr. 7: Bærekraftig energi for alle.

Søknaden legges inn elektronisk via Min søknad.

Presentasjoner fra tidligere hvordan-søke-kurs i Aarhus og Halmstad kan lastes ned HER.