Nye utlysningsrunder i Nordsjøprogrammet

Nordsjøprogrammet er blant flere Interreg-prosjekter som har innført en to-trinns prosess for godkjenning av prosjekter. I det første trinnet skal søkere sende inn en kortfattet prosjektskisse som skildrer hovedtrekkene i prosjektideen. Utvalgte prosjekter får invitasjon til å sende inn en fullstendig søknad.

Prosjektskisser og prosjektsøknader skal sendes inn elektronisk via programmets søknadsportal. Prosessen er enkel, men krever at man oppretter en egen bruker.

Utlysningene stenger 8. april 2019.

Niende utlysningsrunde: Fullstendige søknader
Den niende utlysningsrunden er åpen for fullstendige søknader. Det vil si at prosjektutviklere som tidligere har fått godkjent prosjektskisse kan nå sende inn fullstendig søknad. Prosjekter som tidligere har fått avslag på prosjektsøknad kan også sende inn ny søknad.

Tiende utlysningsrunde: Prosjektskisse
Nordsjøprogrammet har også åpnet opp utlysningsrunde ti, hvor samarbeidspartnere kan sende inn prosjektskisse. Prosjektskisser som blir godkjent får anledningen til å sende inn fullstendig søknad til den ellevte utlysningsrunden.

Prosjektskissen må beskrive et transnasjonalt prosjekt i Nordsjøregionen som faller inn under en av prosjektets fire prioriteringsområder: Bedriftsutvikling, lavkarbonutslipp, miljø-og ressurser og bærekraftig transport.

Du kan kontakte sekreteriatets informasjonsmedarbeidere om utforming av søknad inntil tre uker før utlysningsrunden lukkes. Etter det kan sekretariatet kun bistå med tekniske spørsmål.

Godkjenning av styringskomiteen
Under styringskomiteens møte i juni 2019, blir prosjektskisser og prosjektsøknader vurdert. Søknader som blir godkjent får tilsendt kontrakt og kan starte arbeidet, mens prosjektskisser som blir godkjent får invitasjon til å sende inn fullstendig søknad ved neste utlysning.

Retningslinjer for niende og tiende utlysningsrunde
Nordsjøprogrammet anbefaler på det sterkeste at alle søkere setter seg godt inn i søknadsprosedyren og betingelsene som skal til for å få et prosjekt godkjent. Merk deg at Nordsjøprogrammet oppdaterer sitt veiledningsmateriell for søknadsskriving kontinuerlig.

HER kan du lese mer om utlysningsrunden. Følg linkene for å finne nyttige linker og veiledningsmateriell for skriving av søknad og prosjektskisse.