Ny utlysning for arktiske klyngeprosjekter

Klyngeaktiviteter kan arrangeres mellom arktiske Interreg-prosjekter som arbeider med samme tematikk, eller mellom prosjekter som retter søkelyset mot samme territorielle utfordringer.

Samarbeidet må foregå mellom prosjekter som finansieres av ulike programmer, hvor felles mål for klyngearbeidet er å sørge for bedre implementering av prosjektenes resultater, mer effektiv bruk av prosjektmidler, skape bedre resultater og bredere formidling av prosjektresultater.

Klyngeaktiviteter skal bidra til implementeringen av EUs makroregionale strategier for sjøterritorier: Østersjøstrategien og EUs handlingsplan for en maritim strategi for Atlanterhavsområdet, samt EUs integrerte arktiske policy.

7. mars avholdes et «hvordan-søke-seminar» ved sekretariatets kontor i København. Deltagere kan registrere seg HER.

Hovedsekretariatet avgjør hvilke klyngeprosjekter som mottar bevilgning. Prosessen tar om lag en måned fra søknaden mottas. Om du og ditt prosjekt vurderer å søke, anbefales det å ta kontakt med regionale kontaktpunkter i din region. Alternativt kan du kontakte Christopher Parker ved hovedsekreteriatet. E-post: christopher.parker@interreg-npa.eu.

Utlysningen stenger 30.april 2019.