Østersjøstrategien ønsker ditt bidrag til årskonferansen

12 – 13 juni 2019 arrangerer Østersjøstrategien (EUSBSR) sin årlige konferanse. Tema for årets konferanse er sirkulærøkonomi og delingsøkonomi som svar på demografiske og miljømessige utfordringer i Østersjøen.

Årets konferanse går av stabelen i den historiske hansabyen Gdansk i Polen, og markerer samtidig tiårsjubileet for Østersjøstrategien. Konferansen arrangeres av den polske provinsen Pomorskie og Baltic Sea State Subregional Cooperation (BSSSC) hvor Norge har formannskap for inneværende periode.

I den anledning inviterer arrangørene alle relevante aktører til å foreslå og gjennomføre seminarbolker under konferansen. Seminarer er en essensiell del av Østersjøstrategiens årlige konferanse. Gjennom seminarene får deltagerne muligheten til å utveksle erfaringer om viktige temaer som berører Østersjøstrategien, samt utvikle og spre nye ideer og initiativer. 

Disse kravene må oppfylles for å arrangere et seminar:

  1. Going Circular – a pathway to well-being in the Baltic Sea Region
  2. Business-driven approach to circular economy in the Baltic Sea Region
  3. Demography and circularity in the Baltic Sea Region: Interdependent or disconnected?

HER finner du retningslinjer for organisering av seminarer og utfyllingsskjema for seminarkonseptet.

Alle bidrag må sendes til arrangøren via 10thAnnualForum@pomorskie.eu innen 15. februar. 

For mer informasjon om konferansen, besøk hjemmesiden HER.