Markerer tiårsjubileum med konferanse om sirkulærøkonomi

Under konferansen møtes rundt 800 deltagere fra offentlige forvaltning, internasjonale organisasjoner, NGO-er, universiteter, lokale-og regionale administrasjonsmyndigheter, samt bedrifter for å snakke om felles utfordringer og nyskapelse i Østersjøregionen.

Tema for årets konferanse er sirkulær økonomi og delingsøkonomi. Under tittelen «Reduce, reuse, rethink» skal konferansen rette fokus på mulighetsrommet som ligger i bærekraftige, grønne løsninger som svar på demografiske og miljømessige utfordringer i regionen.

Konferansen er delt opp i tre undertemaer som vil bli spekket med debatter, seminarer og mer:

Under kan du se en kort teaser lagd i anledning konferansen.

EUs første makro-regionale strategi
Østersjøstrategien var den aller første av EUs fire makro-regionale strategier og ble lansert i 2009. En makro-regional strategi er et rammeverk etablert av Det europeiske råd, hvor formålet er å rette søkelyset mot felles utfordringer innenfor et geografisk område. Under forumet vil resultatene og de gode historiene gjennom ti års arbeid i Østersjøstrategien løftes fram.

Vertskap for konferansen er den polske provinsen Pomorskie sammen med Baltic Sea State Subregional Cooperation (BSSSC), hvor Norge har formannskap. Arrangementet gjennomføres i tett samarbeid med blant annet Europakommisjonen, det polske utenriksdepartementet og mange andre partnere.

Mer informasjon om arrangementet finner du på konferansens hjemmeside.