Tilbake

Fem nye prosjekter skal bidra til grenseregional merverdi

Overvåkningskomiteen i Interreg Sverige-Norge har vedtatt å gi støtte til fem nye prosjekter for perioden 2019 – 2021.

Til sammen 50 norske og svenske organisasjoner deltar i prosjektene. Prosjektene har et totalt prosjektomfang på 60 mill. NOK/SEK som i de kommende skal bidra til grenseregional merverdi for broderfolket.

Disse prosjektene mottar støtte:

  • Vandrings-og eventbasert turisme. Norsk prosjekteier: Akershus reiselivsråd
  • Welcome! Norsk prosjekteier: Trøndelag reiseliv
  • BIstand til nordiske bier. Norsk prosjekteier: Norges birøkterlag
  • Marint grenseforum Skagerrak. Norsk prosjekteier: Østfold fylkeskommune
  • Pilgrim uten grenser. Norsk prosjekteier: Regionalt pilgrimssenter Stiklestad.

Interreg Sverige-Norge
Programmet strekker seg fra dynamiske storbyområder til mer grisgrendte fjellområder i nord. Samarbeid skal legge til rette for en økonomisk sterk region med et attraktivt livsmiljø. Interreg Sverige-Norge består av tre delområder: Nordens Grønne Belte, Indre Skandinavia og Grenseløst Samarbeid.

Les mer om Interreg Sverige-Norge HER.

Følg med på interreg.no for fortløpende informasjon om prosjektene.

Tilbake