Svensk ekspertise på programmet under Plusskundedagen

Verkställande direktör Daniel Gruvborg hos Nordic Solar fortalte om sine erfaringer fra utviklingen av det svenske solenergimarkedet.

Det var derfor naturlig at ecoINSIDE inviterte svensk ekspertise til Plusskundedagen, et fellesarrangement som også Solenergiklyngen, Solenergiforeningen og Energi Norge står bak.

Tema for dagen var «Plusskunder – felles kunde, utstyrleverandør og nettselskap».

ecoINSIDEs prosjektleder Trine Kopstad Berentsen benyttet sitt gode nettverk i Indre Skandinavia til å hente inn faglig bistand fra Sverige til konferansen.

Verkställande direktör Daniel Gruvborg hos Nordic Solar, var ikke vanskelig å be. Han delte gjerne av sine erfaringer fra utviklingen av det svenske solenergimarkedet.

Sverige går foran
– Jeg kan kjenne meg igjen i dagens situasjon i Norge, sa Gruvborg.

Utbyggingen av solenergi er kommet lenger i Sverige, der bransjen har fått et mer avklart forhold til nettselskapene – og myndighetene – enn i Norge.

Det er «lite grus i maskineriet» i det svenske solcellemarkedet, fortalte Gruvborg. Han mener investeringsstøtten, skattefradrag og elsertifikater har vært viktig for å sette fart på utviklingen.

Nordic Solar har nå levert over tusen solenergianlegg – og erfaringene er gode. Selskapet har ennå opplevd at disse anleggene har hatt effekttap eller andre problemer.

Plusskundedagen var helt fullbooket. Det var dessverre ikke plass til alle som ønsket å delta.

Trakk fram vehicle-to-grid
– Det er gjerne den samme kunden som installerer sol, som også har el-bil og batterier. Dette er felles kunder som også er potensielt fleksible sluttkunder i nettet, påpekte Håkon Person i Multiconsult.

Han mener dette ikke er nødvendig å definere dette som et problem. Ifølge Person kan dette snus til noe positivt, der solbransjen er en bidragsyter. Han betrakter inverteren som nøkkelen, og gjør et poeng av at det som skaper problemer også kan være løsningen.

Håkon Person viste blant annet til at Nissan Leaf nettopp er godkjent for vehicle-to-grid (V2G) i Tyskland. Det skjer også mye med stasjonære batterier – og ikke minst med forretningsmodeller knyttet opp mot det kommende effektregimet.

FUSen-ros til NVE
I varme og solrike perioder må innmating på nettet strupes, noe som krever utstyr som er svært kostbart for kunden. Dette er produksjon som fint kunne gått inn på nettet uten særlig problemer, hevdet Mette Kristine Kanestrøm i Solenergi FUSen. Endringen i innmatingstariffen fra nyttår vil gjøre det enklere for større anlegg å stå utenfor plusskundeordningen. Det betyr at de fleste kundene trolig bli produksjonskunder – ikke plusskunder.

– Her viser NVE et godt eksempel på hvordan myndighetene kan gjennomføre en forenkling. Det er veldig positivt, sier Kanestrøm.
Heller smarte nett enn unødige avgifter

Simen Jørgensen fra Otovo påpekte at effektutfordringer kan løses med teknologi, i stedet for med avgifter. Som eksempel trakk han fram muligheten for å belønne kunder i et område å utsette lading av elbiler, når det er lurt for nettet.

– Dette testes ut blant annet av Fortum. Det dreier seg om å bruke gulrot i stedet for pisk, sa han.

Jørgensen var også opptatt av å forenkle prosessen for plusskunder ved å ha en lik avtale for alle 140 nettselskaper, i stedet for å ha forskjellige ordninger hos de ulike selskapene.

– Smarte nett er løsningen, i stedet for unødige avgifter, understreket han.

Det blir nå satt i gang et arbeid for å se om det kan være mulig finne fram til felles prosedyrer. Her ønsker man samarbeid med blant annet Energi Norge.

[faktaboks tittel=»Plusskunde» plassering=»ingen»]

En plusskunde er en forbrukskunde som har installert solscelleanlegg eller andre produksjonskilde, som i enkelttimer har overskuddskraft som kan mates inn i nettet.

[/faktaboks]