Mobil røntgen på nordisk e-helsekonferanse

Mobil røntgen er rett og slett en bil full av røntgenutstyr som kjører ut til pasientene.

– Det hele startet med en utfordring fra Vikna kommune, sier radiograf og prosjektleder Kristin Marie Brembu, Helse Nord-Trøndelag. I januar 2018 startet utprøvingen.

Tjenesten gir bedre tjenester for folk i grisgrendte strøk, og er penger spart for sykehuset.

To typer tjenester
Prosjektet «Mobil Røntgen i Namdalen» har utviklet røntgentjenester både rettet mot syke- og pleiehjemstrengende og polikliniske røntgenpasienter.

Med «OnCall»-løsningen tar leger direkte kontakt med den mobile røntgentjenesten, og avtaler en undersøkelse på eksempelvis sykehjem i pasientens nærmiljø så raskt som mulig. Denne tjenesten tilbys alle kommunene i Namdalen.

«OnSite»-løsningen utføres ved at kommunen selv innreder et undersøkelsesrom designet for røntgenundersøkelser. Polikliniske pasienter bosatt i nærområdet kan dermed kalles inn til undersøkelse i det oppsatte lokalet.

Nordiske e-helsedager
– 80 personer fra Norge og Sverige deltok på e-helsedagene i Østersund, forteller norsk prosjektleder for VelTel, Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling. Det var deltagere både fra næringslivet, sykehus og kommuner.

Formålet med arrangementet var å vise fram prosjekter og resultater fra tester utprøvinger av velferdsteknologi. Innlagt i konferansen var også et besøk på det nye e-Hälsocentrum i Østersund, et kontorfellesskap for ulike aktører innen e-helse.

VälTeL
VälTeL står for Välfärdsteknologiske TestLabs, og er en utprøvingarena for ulike velferdsteknologiske tjenester. Det er Helse Nord-Trøndelag og Region Jämtland Härjedalen som eier prosjektet. Helseforetaket har leid inn Trøndelag Forskning og Utvikling for å ta seg av prosjektlederjobben på norsk side. Håkon Sivertsen og Roald Bergstrøm fra Trøndelag Forskning og Utvikling arbeider på prosjektet.
Prosjektperioden for Interregprosjektet går fra august 2016 til juli 2019. I alt er det 40-talls bedrifter, kommuner og forskningsinstitutter som er involvert i prosjektet. Deres egeninnsats og tidsbruk utgjør en samlet verdi av nærmere 18 millioner kroner. Interreg Sverige-Norge har bevilget 3,7 millioner kroner til prosjektet.