Vil ha flere kompetente «medvandrere»

– God kommunikasjon er avgjørende for å få til gode møter mellom mennesker. Når vi kommer i sårbare livssituasjoner blir også den etiske kompetansen særlig viktig, sier Marit Heiberg i Kunnskapsbyen Lillestrøm. Hun leder velferdsteknologiprosjektet SOL – Support Quality of life, som er en del av det EU-finansierte Interreg Sverige-Norge-programmet.

Etisk refleksjon og samarbeid innen helse og omsorg står sentralt i et kveldsmøte om kompetente medvandrere, som SOL holder i Lillestrøm 25. oktober.

Christine Haga Sørlie som leder «Samarbeid om etisk kompetanseheving» i KS, innleder møtet.

Kompetanse-leder fra KS
Hensikten med møtet som holdes Norasondegruppens lokaler, er å synliggjøre en praktisk verktøykasse og gode måter å ha en dialog på, i samspillet mellom ansatte-brukere-pårørende, forklarer Heiberg.

Hit kommer også Christine Haga Sørlie som leder den nasjonale satsingen Samarbeid om etisk kompetanseheving i KS. Hun har jobbet i den kommunale eldreomsorgen i over 30 år, og har bakgrunn som hjelpepleier og prest. Helse- og omsorgsdepartementet er oppdragsgiver for denne satsingen, som inngår i Kompetanseløft 2020.

Bred målgruppe
Møtet hos Norasonde retter seg mot kommunale ledere og medarbeidere, politikere, eldreråd, pensjonistforeninger, brukere, pårørende og andre interesserte. Etter innledning og paneldebatt, blir det diskusjon rundt bordene.

Målet med arrangementet er å øke kunnskapen om enkel metodikk for vanskelige samtaler og daglig samskaping av omsorgstjenester.