Interreg-prosjekt jakter prosjektleder

RIGHT (Right Skills for the Right Future) har 14 partnere fra Nordsjøregionen, hvorav fire befinner seg i Hordaland. Prosjekteier Hordaland fylkeskommune lyser nå ut stillingen som leder for prosjektet, som strekker seg fram til 31. oktober 2021.

Prosjektlederen får blant annet ansvaret for den daglige driften av prosjektet, planlegging og gjennomføring av prosjektaktiviteter og oppfølging av partnere og leveranser. Representasjon, rapportering og resultatformidling er andre viktige oppgaver for prosjektlederen.

Hordaland fylkeskommune er på jakt etter en person med erfaring fra internasjonalt prosjektarbeid, som i tillegg kan vise til solid kunnskap om EU og EUs ulike programmer. I tillegg bør vedkommende ha sterk gjennomføringsevne, trives med strukturert og selvstendig arbeid og være kreativ og løsningsorientert.

Har du lyst til å bidra til samarbeidet rundt Nordsjøen? Klikk her for å lese hele stillingsutlysningen og søke på stillingen.