Syv prosjekter med norske partnere godkjent i Nordsjøprogrammet

I alt 17 søknader kom inn i forbindelse med Nordsjøprogrammets forrige utlysning av støtte til samarbeidsprosjekter i regionen. Ni av søknadene fikk godkjentstempel da styringskomiteen i programmet møttes 19. juni for å vurdere prosjektene. Av disse har syv norsk deltagelse. Prosjektene faller inn under samtlige innsatsområder i programmet.

Dette er prosjektene med norsk deltagelse:

En fullstendig prosjektbeskrivelse med oversikt over partnere, kontaktpersoner og budsjett publiseres i løpet av kort tid i prosjektbanken på Interreg.no.

Omtrent 17.5 millioner euro tildeles prosjektene fra European Regional Development Fund (ERDF) og norske Interreg-midler. Det totale budsjettet på alle ni prosjekter ligger på rundt 35 millioner euro.

Åpner for mer samarbeid rundt Nordsjøen
Nå inviterer Nordsjøprogrammet aktører i regionen til mer samarbeid over landegrensene: Programmets åttende utlysning har søknadsfrist 12. oktober 2018.

Gjennom utlysningen er det mulig for norske bedrifter, forskningsinstitusjoner, skoler, næringsklynger, kommuner, fylkeskommuner og andre regionale aktører å få støtte til gode tiltak som bidrar til vekst og bærekraft i en av Europas mest dynamiske og økonomisk viktige regioner.

Nordsjøprogrammet støtter prosjekter innenfor følgende innsatsområder:

Nordsjøprogrammet har tatt i bruk en to-trinns søknadsprosedyre som innebærer at man først sender inn en prosjektskisse (expression of interest).

Utvalgte prosjekt blir deretter invitert til å sende inn en fullstendig søknad.

Fra prosjektsekretariatet anbefales det at man allerede nå starter arbeidet med prosjektskissen via programmets Online Monitoring System. Samtidig oppfordres det til å ta kontakt med programmets rådgivere for veiledning i søknadsprosessen. Programmets norske kontaktpunkt kan også bidra med gode råd. Kontaktinfo finner du til høyre for denne artikkelen.

I forbindelse med utlysningen arrangerer Nordsjøprogrammet et nytt Interwork-event, et prosjektverksted som retter seg mot aktører som planlegger å sende inn en prosjektskisse i forbindelse med utlysningen. Arrangementet er lagt til Bergen 4-5. september.

LES MER: Fem tips for en vellykket søknad

Klikk her for å lese mer om prosjektsyklusen i Nordsjøprogrammet, og her for å la deg inspirere av aktive prosjekter i regionen. Andre viktige veiledningsdokumenter finner du på Nordsjøprogrammets nettsider.

Interreg Nordsjøprogrammet dekker hele Norge og Danmark, østlige deler av Storbritannia, Flandern (Belgia), det nordvestlige Tyskland, nordvestlige Nederland, samt områder i det sørvestlige Sverige.

Nordsjøprogrammet
Programmet er et transnasjonalt samarbeidsprogram mellom sju land med kystlinje i Nordsjøen. Nordsjøprogrammet skal bidra til smart, inkluderende og bærekraftig vekst i regionen og støtter samarbeidsprosjekter innenfor hovedområdene: Konkurransekraft, lavkarbonøkonomi, miljø og ressurser, og bærekraftig transport.