NPA-programmet godkjenner tre nye prosjekter med norske partnere

Totalt ble ca. 10,5 millioner euro fordelt på ni prosjekter. Disse prosjektene med norsk deltagelse ble tildelt støtte:

• ARCTICEN: Prosjekt som bistår små og mellomstore bedrifter innen arktisk turisme. Økende turisme i regionen kan legge press på kultur-og naturressurser. Manglende kunnskap om urfolk og andre lokale grupper krever en mer åpen dialog mellom aktører innen reiseliv. Prosjektpartnerne skal blant annet tilby nettbaserte verktøy og online-kurs om kultursensitiv turisme. De skal også samarbeide med reiselivsaktører om å utvikle produkter og tjenester til turister.

• Blue Circular Economy: Prosjekt som skal bistå små- og mellomstore bedrifter med innovasjon innen resirkulering av brukt fiskeutstyr. Prosjektpartnerne skal hjelpe bedriftene med å nå ut til et større marked.

• SMARTrenew: Sikter på å overføre løsninger innen fornybar energi og smart energilagring, til utkantområder innenfor NPA-regionen gjennom transnasjonal kunnskapsutveksling.

Ny utlysningsrunde åpnet
Allerede nå kan du søke om midler til nye prosjekter. For norske partnere kan dette bli siste mulighet til å søke om medfinansiering for perioden 2014-20. Dette er en åpen utlysningsrunde – det vil si at søkere kan søke innenfor alle områder av programmets prioriteringer.