Kan bli siste utlysning for norske prosjektpartnere i Nordlig Periferi og Arktis

De norske nasjonale programmidlene til prosjektfinansiering nærmer seg slutten. Dette kan dermed bli siste mulighet for norske partnere til å delta i programmet i denne programperiode

Den sjette utlysningen er en åpen utlysning – det vil si at søkere kan søke innenfor alle områder av programmets prioriteringer. Søkere er oppfordret til å lese igjennom programinstruksene som blant annet utdyper nærmere hva slags prosjekter Nordlig Periferi og Arktis støtter. De generelle søkekriteriene finner man i utlysningsdokumentet her. Dette kan bli siste utlysning i programperioden 2014-20.

Norske søkere er oppfordret til å kontakte egen regional kontaktpunkt for å diskutere mulighetene for finansiering.

Det blir også organisert et hvordan-søke-seminar den 24. oktober i København ved NPA-sekretariatets hovedkontor. Her vil det bli gitt teknisk assistanse på søknadsformen, budsjett, hvordan finne aktuelle samarbeidspartnere og mer.

Utlysningen er åpen fram til 30. november 2018.

Her kan du finne saksdokumenter og mer informasjon om søkeprosessen.