Deler distriktsmedisinske erfaringer fra det skotske høylandet

Michie gjennomfører en spesiell ekstrautdannelse i distriktsmedisin som del av spesialiseringen «rural GP fellowship». Dette er et 12-måneders program som fokuserer på medisinske utfordringer i utkantstrøk. I likhet med norske utkantkommuner, finner man mange av de samme utfordringene i det skotske høylandet med store avstander, spredt befolkning og vanskeligheter med å rekruttere kvalifisert helsepersonell.

Gjennom Interreg-prosjektet Recruit and Retain 2: Making it work gjennomførte Michie nylig en 2-ukers studiereise til fire legekontor i henholdsvis Karlsøy Birtavarre Sør-Lenangen og Lyngseidet i Troms. Underveis har Michie delt av sine erfaringer som GP fellow (allmennlege) på Isle of Sky, Small Isles og Localsh på nordvestkysten av Skottland.

– En del av spesialiseringen i distriktsmedisin gjennomføres utenfor eget distrikt. Jeg hadde et ønske om å gjøre dette i Norge, og kontaktet Helen Brandstorp fra Nasjonalt senter for distriktsmedisin som med stor entusiasme oppmuntret meg til å ta kontakt med fire kommuneleger. Disse inviterte meg videre til å tilbringe noen dager på legekontorene deres, sier Michie.

Mange like utfordringer
Michie observerer at disse kommunene har mange av de samme utfordringene som i hennes eget distrikt. Legekontorene operer i stor grad som generalister i deres virksomhet. De utfører mange flere praktiske oppgaver i lokalsamfunnet og bruker mye tid til å forstå det helhetlige bildet i møte med pasienter. Videre legger de stor vekt på viktigheten med god kommunikasjon mellom helsepersonell, forklarer hun.

– Jeg har også sett hvor viktig det er med en god arbeidsfordeling for å kunne sette pris på mulighetene det gir å bo på et sted med så mye fantastisk og mangfoldig natur, sier Michie.

Interreg-prosjekt ønsker å bedre tilgangen til helsepersonell i distriktene
Recruit and Retain 2: Making it work, er et Interreg-prosjekt som ser på metoder og modeller for å rekruttere leger og annet helsepersonell i utkantkommuner. Gjennom aktivt nettverksarbeid med partnere fra Island, Skottland, Canada og Norge, ønsker prosjektet å implementere forskningsbasert kunnskap i tre test-kommuner (Odda, Årdal og Meløy). Prosjektet ønsker også å spille på lag med andre kommuner som opplever lignende utfordringer. Fra norsk side er UiT – Norges Arktiske universitet og Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSFDM) partnere.