Sett av datoen for Østersjøstrategiens årlige forum

Det overgripende temaet for det to dager lange forumet vil være Østersjøregionen etter 2020. Forumet vil blant annet fokusere på hvordan man kan forbedre implementeringen av Østersjøstrategien innenfor rammen av den framtidige samholdspolitikken i EU. Forumet byr også på interessante betraktninger og diskusjoner rundt regionens nåværende miljøstatus og Østersjøregionens fremtid som globalt sentrum for digitalisering.

Om lag 700 deltakere fra regjeringer, internasjonale organisasjoner, frivillige organisasjoner, universiteter, lokale og regionale myndigheter og bedrifter møtes i Tallinn i juni. Det estiske utenriksdepartementet er vertskap for årets forum, i nært samarbeid med Europakommusjonen.

Programmet for årets forum finner du her.

Påmeldingsfrist er 18. mai. Klikk her for mer informasjon og lenke til påmelding.