Tilbake

Grensehindrene sitter også i hodet

Mentale grensehindre påvirker norske og svenske bedrifters vilje til å drive business i nabolandet.

Prosjektet Grensemuligheter har nylig lagt fram rapporten «Mentale grensehindre – en studie av norske og svenske bedrifters erfaringer». Rapporten identifiserer både tiltrekningskraft og hindringer når bedriftene langs grensen utforsker utviklingsmulighetene i nabolandet.

Rapporten identifiserer seks mentale grensehindre:

 • Nasjonal gravitasjonskraft
 • Å ikke tenke tanken – betydningen av omgivelser og nettverk
 • Å forbli i komfortsonen
 • Oppfattelsen av konkrete problem og formelle grensehindre
 • Bildet av «de andre»
 • Forskjeller i bedriftskultur

Rapporten, som er en viktig del prosjektets innsats for å fremme bedriftsutvikling på tvers av grensen, kan du lese her.

Om prosjektet:
Grensehindre for næringslivet svekker internasjonaliseringen mellom Norge og Sverige. Gjennom et samordnet arbeid skal prosjektet bidra til å forebygge og fjerne ulike typer grensehindre. Prosjektet er godt forankret i organisasjoner med lang erfaring for arbeidet med grensehindre og vil gjennomføre en rekke informasjons- og løsningsaktiviteter med små og mellomstore bedrifter som primær målgruppe.

Hedmark fylkeskommune er Norsk prosjekteier.

Kontakt

 • Vaagen, Kjell

  Hedmark fylkeskommune

  41 49 99 85

  Send e-post

Tilbake