Tilbake

Nå kan du melde deg på Nordsjøkonferansen 2018

Forbindelsen til havet og nærheten til nabolandene rundt Nordsjøen har alltid spilt en helt sentral rolle for Fredrikstad. I juni er byen vertskap for Nordsjøkonferansen. Foto: Thomas M. Hansen

I år kommer massemønstringen for smart og bærekraftig utvikling av Nordsjøregionen til Norge.

Nordsjøkonferansen samler hvert år prosjektutviklere, beslutningstakere og andre interessenter som arbeider for smart og bærekraftig utvikling av Nordsjøregionen. Årets utgave av konferansen går av stabelen 13. og 14. juni i Fredrikstad. Nordsjøkonferansen arrangeres av  Nordsjøkommisjonen og Nordsjøprogrammet, i samarbeid med Østfold fylkeskommune.

Nordsjøregionen er blant Europas mest vitale og økonomisk betydningsfulle områder. Gjennom hele historien har menneskene rundt havområdet utvekslet varer, kunnskap, språk og kultur. Under Nordsjøkonferansen 2018 rettes blikket framover: Med «Setting the course for the future» skal deltakerne diskutere effekten av dagens politikkutforming og prosjekter, og hvordan disse kan danne fundament for fremtidige samarbeidsstrategier.

  • Hvilke effekter har transnasjonale initiativer og samarbeidsprosjekter i Nordsjøregionen i dag?
  • Hvordan bidrar samarbeidet rundt Nordsjøen til å løse nøkkelutfordringene i regionen?
  • Hvilken rolle vil det transnasjonale samarbeidet rundt Nordsjøen spille i fremtiden?

Tematikken bør være av stor interesse for interessenter i hele regionen, særlig ettersom EU nå forbereder en ny budsjettperiode med nye programmer. Parallelt med dette utarbeider Nordsjøkommisjonen en ny strategi for årene etter 2020.

Klikk her for å laste ned programmet for Nordsjøkonferansen 2018.

Her kan du lese mer om årets Nordsjøkonferanse og melde deg på. Antallet seter er begrenset, så vær rask!

 

Tilbake