Eksporterer norsk bærekraftsmodell til Sverige

Sälen, Idre, Trysill og Engerdal utgjør den såkalte SITE-regionen i Indre Skandinavia. Innen rammene av Interreg-prosjektet Scandinavian Mountains, har de to førstnevnte kommunene de siste to årene vært svenske piloter for den norske modellen «Bærekraftig reisemål» (Sustainable destination). Ordningen er et verktøy for å systematisere arbeidet med bærekraft på reisemål der reiselivsnæringen er pådriver. Ved å kartlegge ulike kriterier fordelt på de tre dimensjoner av bærekraft (miljømessig, sosialt og økonomisk) signaliserer stedene at de er i gang med et langsiktig arbeid for økt bærekraft. Godkjente destinasjoner mottar Merket for Bærekraftig reisemål – et kvalitetsstempel i markedsføring og omdømmebygging av reisemålene.

Per i dag har har 12 norske destinasjoner, blant disse Trysil og Engerdal mottatt kvalitetsmerket som bærekraftig reisemål, mens det er ventet at blant annet Geiranger, Lillehammer, Tromsø og Lofoten følger etter i år. Det finnes i dag ingen tilsvarende sertifiseringsordning i Sverige. Derfor har Scandinavian Mountains-prosjektet samarbeidet med Innovasjon Norge for å få «norsk» sertifisering på plass også i den svenske delen av SITE-regionen.

Vil nå nye målgrupper i Europa
Sälen og Idre er henholdsvis størst og fjerde størst blant Sveriges vintersportsdestinasjoner. Gjennom Interreg-prosjektet samarbeider de med norske naboer for økt internasjonalisering og for å gjøre seg mer attraktive som helårsdestinasjoner.

– Arbeidet med bærekraft er veldig viktig da destinasjonene i Scandinavian Mountains har som mål å nå nye målgrupper, blant annet i Europa, sier Camilla Lind, hovedprosjektleder i Scandinavian Mountains.

Norsk prosessmodell
Merkeordningen for bærekraftige reisemål bygger på den internasjonal standard (GSTC-D) som setter tydelige krav når det gjelder destinasjonenes kapasitet til å jobbe systematisk og langsiktig med bærekraftig utvikling.

Prosjektet har fulgt den norske prosessmodellen i sertifiseringsarbeidet.

– Det norske arbeidet med merking av bærekraftige reisemål har i en årrekke vakt stor interesse i en rekke land. Det er veldig gledelig at to utenlandske destinasjoner har avsluttet prosessen, og vi gratulerer SITE-regionen med et vel gjennomført prosjekt. Sertifseringsarbeidet har blant annet gitt oss innsikt i hvordan ordningen fungerer i et annerledes administrativt system, sier rådgiver Ingunn Sørnes i Innovasjon Norge.