Skal gjøre det enklere å starte og drive bedrift

Entreprenørskap er et sentralt innsatsområde for Møre og Romsdal fylkeskommune. I samarbeid med Innovasjon Norge, kommunene og Fylkesmannen har fylkeskommunen blant annet initiert det fireårige entreprenørskapsprogrammet hoppid.no. Målsettingen med programmet er flere og bedre nyetableringer. I dag har de fleste kommunene i fylket et eget hoppid.no-kontor, som alle tilbyr råd og veiledning, kurs, møteplasser og nettverk for gründere.

Nå allierer gründerprosjektet seg med europeiske Interreg-partnere. Som én av 54 søknader ble prosjektet OSS (One Stop Shop towards competetive SMEs, focusing on the ecosystem for the first line service system) godkjent etter at overvåkningskomiteen i Interreg Europe har vurdert de 234 søknadene som kom inn i forbindelse med den tredje utlysningen i programmet.

Utvikler verktøykasse for gründere
Gjennom OSS skal deltakere i seks land jobbe sammen for å forbedre tilbudet til gründere. Det skal de gjøre gjennom å dele erfaringer og kunnskap på tvers av landegrensene.

– Både EU og vi satser på entreprenørskap, så her traff vi på temaet i søknaden. Jobbvekst er viktig for alle regionene som er involvert. Derfor er prosjektet vinn-vinn for alle regioner som er involvert; EU lærer av det vi gjør og vi lærer av det de gjør. Den endelige vinneren er gründeren, som gjennom prosjektet skal få tilgang til et enda bedre støtteapparat, sier Bergljot Landstad, regional- og næringssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Prosjektet skal gå over fem år og involverer samarbeidsregioner i Storbritannia, Bulgaria, Spania, Slovenia, Polen og Belgia. Etter prosjektslutt skal deltakerne sitte igjen med en verktøykasse fylt med erfaringer og ekspertise som skal brukes til videreutvikling av gründertjenesten.

– For oss innebærer prosjektet en stor satsing på entreprenørskap. Vi skal bygge et komplett økosystem for den som ønsker å starte en bedrift. Gjennom One Stop Shop skal grunderen finne all oppstartshjelp i en «butikk», sier Landstad.

Deltakerregionene skal dele kunnskap, erfaringer og konkret praksis med hverandre. OSS skal utvikle en rådgivningstjeneste og gode digitale løsninger for gründeren. Prosjektet vil blant annet fokusere på mentorordninger, samarbeid mellom etablerere og næringsliv samt tilgang på kapital.

Selv om gründere møter ulike utfordringer i de ulike regionene, jobber aktørene mot samme mål:

– Vi ønsker at flere skal starte bedrift, og at nystartede bedrifter skal ha lengre levetid, sier Landstad.

Europeisk storbysatsing skal ledes fra Akershus
Møre og Romsdal fylkeskommune har solid erfaring med samarbeid over landegrensene gjennom Interreg. OSS-prosjektet er imidlertid første Interreg-prosjekt som skal ledes av fylkeskommunen.

– Nå skal vi brette opp ermene. Dette er et omfattende prosjekt, men vi har med oss dyktige folk i hoppid.no og en solid infrastruktur som vil sørge for å få prosjektet vel i havn, sier Landstad.

Også i Akershus jubler man over å ha sluppet gjennom nåløyet i Interreg Europe. Gjennom prosjektet SmartEdge skal Akershus fylkeskommune lede arbeidet med å utvikle smarte og bærekraftige storbyregioner, med et spesielt fokus på såkalte «edge cities» – urbane områder og forstadsområder i randsonen av storbyen.