Forskere skal undersøke konflikten mellom ulv og jegere

Rovdyrproblematikk er konfliktfullt og følelsesladd – ikke minst blant dem av oss som hver høst trekker ut i grensetraktenes villmark for å jakte på skogens konge. Og det er nettopp dette konfliktområdet som danner utgangspunktet for prosjektet GRENSEVILT.

Prosjektet skal legge til rette for en bedre, grenseoverskridende, inkluderende og konfliktdempende forvaltning av elg, ulv og jerv i skogene i Indre Skandinavia. Gjennom en kombinasjon av ny kunnskap, nettverksbygging og økt dialog over grensen skal GRENSEVILT redusere grensehindre og stimulere til bærekraftig utnyttelse av skogens ressurser.

GRENSEVILT skal også gjennomføre et forskningsprosjekt for å studere hvordan reetableringen av den skandinaviske ulvestammen påvirker elgstammen og den tradisjonsrike elgjakten langs den norsksvenske grensen i Indre Skandinavia.

Svensk radio har tidligere omtalt prosjektet. Hør innslaget ved å klikke på avspilleren under.

Prosjekteiere er Sveriges lantbruksuniversitet og Høgskolen i Innlandet. Prosjektets totalbudsjett er 1 270 183 euro, hvorav 613 948 kommer fra ERDF. 340 000 euro gis i støtte via de norske interregmidlene.