Trenger din hjelp for å yte enda bedre hjelp

Undersøkelsen skal hjelpe programsekretariatet med å måle hvor fornøyd prosjektene er med den hjelpen de får i dag, og bidra til å forbedre programmet. Samtidig er undersøkelsen også utformet slik at prosjektene selv skal kunne bli bedre på å måle og rapportere resultater og framdrift.

Målindikatorer for prosjekter og program står sentralt i undersøkelsen. Sliter du med å få tak grepet på indikatorer, har du nå muligheten til å si din mening. Svarene vil danne grunnlag for hvordan programmet skal drive prosjektveiledning senere.

Alle prosjektdeltagere i Nordsjøprogrammet inviteres til å delta. Undersøkelsen tar maks 20 minutter, og du svarer anonymt med mindre du aktivt velger å legge igjen navn og kontaktinformasjon. Undersøkelsen er åpen fram til 6. april 2018.