Ingen norske prosjekter i årets første ØKS-utlysning

– Vi kunngjorde at vi åpnet for norske aktører kort tid før søkerunden begynte, sier programleder Magnus Schönning, som tror og håper på norske søkere til prosjektene framover.

I alt seks prosjekter søkte støtte på til sammen 4,88 millioner euro. Blant søknadene er det to prosjekter innenfor transport, to innenfor sysselsetning og et prosjekt til hver av innsatsområdene grønn økonomi og innovasjon.

Tidligere i år kom beskjeden om at ØKS-programmet åpnet for at norske aktører kunne søke om støtte innenfor innsatsområdene transport og grønn økonomi. Dette etter Stortingets beslutning om å øke finansieringen av ØKS til 7,6 millioner kroner. Allikevel var det ingen norske prosjekter som søkte om støtte i programmets første prosjektutlysing.