Interreg IV Nordlig Periferi formelt avsluttet

Annika Blomster er programdirektør for Nordlig Periferi og Arktis. Foto: NPA

EU-kommisjonen har formelt godkjent og lukket Interreg B IV Nordlig Periferi-programmet. Prosjektene som fikk finansiering i forrige programperiode, må ta vare på sin prosjektdokumentasjon fram til 29. desember 2020.

Klikk her for en oversikt over Interreg IVB Nordlig Periferi-prosjektene med norske partnere.

Kommisjonens vedtak lukker Nordlig Periferi 2007-2013. Prosjektaktiviteten i programmet er forlengst avsluttet, og vi er allerede to tredjedeler inne i det nye kapitlet: 2014-2020 Nordlig Periferi og Arktis-programmet. Annika Blomster og Kirsti Mijnhijmer i programsekretariatet oppsummer dagens programs forgjenger slik:

– NPP-prosjektenes fokus på å skape resultater som virkelige betydde noe for menneskene i programområdet, har gjort det mulig å bevege seg inn i nåværende programperiode med et enda sterkere resultatfokus, sier programdirektør Annika Blomster.