Fikk 7,6 millioner ekstra, nå inviterer ØKS-programmet norske aktører

Etter Stortingets beslutning og å øke finansieringen av ØKS til 7,6 millioner kroner, har programmet åpnet for at norske aktører kan søke om støtte innenfor innsatsområdene transport og grønn økonomi.

I forbindelse med at det åpnes for søknader med norske prosjektpartnere, inviterer ØKS-programmet til infomøte i Oslo den 27. februar. I tillegg til presentasjoner av to pågående prosjekter, får du mulighet til å booke møter med programmets prosjektrådgivere.

Fullstendig program og påmeldingsskjema finner du her.