Avtale endelig på plass for russiske partnere i Østersjøprogrammet

Avtalen betyr at EU-kommisjonen øremerker 4,4 millioner euro til russiske prosjektpartnere i Interreg Østersjøprogrammet. Russland øremerker tilsvarende sum.

Den tilgjengelige finansieringen for russisk prosjektledeltakelse øker dermed med 85 prosent!

– Gjennom avtalen er Russland blitt et likeverdig og fullstendig medlem av Østersjøprogrammet. Vi føler at dette er et viktig skritt for Russland, sier Anna Popova, viseminister ved Institutt for utvikling og regulering av eksterne økonomiske aktiviteter og medlem av Interreg Østersjøprogrammets overvåkningskomité.

Så mange som 24 russiske prosjektpartnere fra til sammen 15 prosjekter har ventet på den endelige finansieringsavtalen. Programdirektør Susanne Scherrer i Østersjøprogrammet har det travelt med å få satt de nye prosjektmidlene i arbeid.

– Vi retter nå fokus mot disse prosjektpartnere for å kunne unytte de tilgjengelige midlene best mulig. Tiden går, kommenterer Scherrer.

Totalt søkte de russiske prosjektpartnerne om 2,9 millioner euro. De fleste har sine interesserer innenfor innovasjon og naturressurser, og holder til i byene St. Petersburg, Kaliningrad, Pskov, Petrozavodsk og Gatchina.

Det er ventet at beslutning om prosjektstøtte kan komme 9. april.