Vær helt sikker på at du virkelig ønsker å samarbeide med prosjektpartnerne dine

Christian Byrith leder sekretariatet i Interreg Nordsjøprogrammet. Arkivfoto

Nordsjøprogrammet arrangerte nylig sin nettverkssamling Interwork i Bremen, som blant annet rettet søkelyset på viktigheten av et godt forarbeid opp mot en søknad om Interreg-samarbeid.

Du kan laste ned alle presentasjonene fra Interwork her.

Selv om arrangementet var spesielt rettet mot prosjektsøknader til Nordsjøprogrammet, kom sekretariatsleder Christian Byrith med råd som er almengyldige for de fleste samarbeidsprosjekter: Partnerne må kunne både å snakke og jobbe sammen.

– Du bør på forhånd være sikker på at du virkelig ønsker å jobbe med de øvrige prosjektpartnere. Ender du opp med feil partnerskap, kan det bli vanskelig å nå de prosjektmålene du ønsker, sa han, og anbefaler å legge tid og ressurser i partnerskapsutvelgelsen i forkant av søknaden.