Østersjøprogrammet har fått inn 270 nye prosjektidéer

Tredje runde med lansering av nye samarbeidsprosjekter i Østersjøprogrammet er nå over. Programmet åpnet for prosjekter innenfor de tre satsingsområdene innovasjonskapasitet, forvaltning av naturressurser og bærekraftig transport.

Totalt kom det inn 269 nye prosjektskisser:

Prioritet 1: Innovasjonskapasitet 120 innsendte prosjektideer
Prioritet 2: Forvaltning av naturressurser 98 innsendte prosjektideer
Prioritet 3: Bærekraftig transport 51 innsendte prosjektideer

Prosjektideene vurderes nå av programsekretariat, med tanke på hvilke som det bør gås videre med. Ferdigstilte prosjektsøknader skal være klare og innsendt senest 9. april. Beslutning om hvilke prosjekter som får Interreg-finansiering, gjøres 19.-20. september.