Sjekk her, om du kan gjøre sjøfart grønnere og sikrere

Oppdatert: Det er fortsatt ledig plasser på dette arrangementet. Påmeldingsinfo finner du her.

Seminaret holdes i Norges Rederiforbund av Østlandssamarbeidet i tett samarbeid med Shipping & Offshore Network, og retter seg mot norske aktører som arbeider med grønn skipsfart og sjøsikkerhet. Dette kan blant annet være norske sjøfartsorganisasjoner, redere, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, sjøfartsmyndigheter og forsikringsselskaper.

Målet for seminaret er å identifisere norske aktører som kan bidra til grønnere skipsfartsløsninger og økt sikkerhet til sjøs i Østersjøen. Østersjøregionen er utpekt som modellregion for regional utvikling i EU. Sjøsikkerhet og grønnere skipsfart er en av satsingsområdene i EUs Østersjøstrategi (EUSBSR).

Fullstendig program over seminaret finner du her.

Seminaret vil presentere Østersjøregionen med spesielt fokus på grønne løsninger og beste praksis-eksempler innenfor shipping og maritim sikkerhet. Det vil også bli gitt nyttig informasjon om hvordan norske aktører kan engasjere seg i prosjekter. Seminaret legger opp til å koble interesserte norske aktører til riktige prosjekter og veiledere.