Nå kan du gi innspill til EUs framtidige virkemidler

Det er i forbindelse med forberedelsene til EUs langtidsbudsjett, at EU-kommisjonen i år vil legge fram sine anbefalinger til neste generasjon finansielle programmer. Målet er å gjøre EU i stand til å levere resultater på strategisk viktige områder for Europa, blant annet:

På flere av disse områdene er det gjennom Interreg-programmene utviklet betydelig kunnskap. EU-kommisjonen har åpnet en webbasert løsning som de ønsker seg innspill på det som har fungert bra fram til i dag, og det som kan forbedres i fremtiden. Frist for å gi innspill er satt til 8. mars.

Vi oppfordrer Interreg-familien til å dele av sin kunnskap og gi sine syn på hvordan du og resten av Europa kan få mest mulig ut av hver euro i de framtidige EU-budsjettene. Du finner mer info og lenke til innspillsskjemaet her.