Hvaler bygger landets første ladestasjon for el- og hybridbåter

Faksimile fra avisa Demokraten januar 2018.

Gjennom Interreg-prosjektet ESBØ (Et Smartere og Bærekraftig Øysamfunn – Orust og Hvaler) skal det norske skjærgårdsriket Hvaler investere over to millioner kroner for å teste ut ladestasjoner for fritidsbåter.

– Selv om utviklingen av hybride og el-drevne fritidsbåter ligger langt etter el-bilutviklingen, har vi sterkt tro på at markedet vil utvikle seg også på dette området. Ikke minst er det viktig å bidra til en slik utvikling for å redusere utslippene i og opptil sårbare kystmiljøer, der vi vet at fritidsflåten bidrar vesentlig til lokale utslipp av klimagasser, sier nærings- og klimarådgiver Bjørn Winther Johansen til avisa Demokraten (artikkel ligger bak betalingsmur).

Gjennom Interreg-samarbeidet med øykommunen Orust på den svenske Vestkysten, jobber Hvaler kommune aktivt for å få på plass en ladeinfrastruktur for fritidsbåter på kyststrekningen mellom de to kommunene. Til Demokraten sier Johansen at samarbeidet med svenske Orust er viktig for Hvaler.

– Vi er begge øysamfunn og like på mange måter, vi lærer mye av hverandres erfaringer, kunnskap og nettverk. Orust er allerede i gang med å teste ut smarte vannmålere etter Hvaler-modellen, sier Winther Johansen.

Motsatt vei ønsker Hvaler å importere erfaringene med vindkraft fra Orust.

– Vi vet at Hvaler har gode vindforhold og er godt egnet for vindmøller. Forbrukere som tidlig investerte i solcelleanlegg lukter nå på vindkraft. Denne utviklingen ønsker vi å være med på, og gjennom ESBØ får vi viktige erfaringer og kunnskap vi kan ta med oss inn i en større diskusjon om vindkraft og kanskje en vindmøllepark på Hvaler, uttaler Winther Johansen til avisa.