Åpner for nye søknader i mai – kan bli siste utlysning i Interreg Europe

Interreg Europe forbereder nå programmets fjerde utlysning av prosjektmidler. Med bakgrunn i diskusjonene i overvåkningskomitéen i desember, er det ventet at dette kan bli den siste utlysningen i inneværende programperiode.

– Det er sannsynlig at alle gjenværende EU-midler stilles til disposisjon gjennom denne utlysningen. Trolig vil utlysningen være åpen for søknader innenfor alle programmets satsingsområder, melder programledelsen.

Utlysningen vil bli åpnet i mai, med frist for innsending av søknader medio juni.

Interreg Europe støtter interregionale samarbeidsprosjekter og læringsarenaer for politikkutviklere, med mål om å utveksle erfaringer innenfor felles temaer og problemstillinger fra ulike deler av Europa sammen i tre til fem år.Programmet har fire innsatsområder:

 

Årskonferanse i april

Interreg Europe-programmets årskonferanse finner sted i Bulgaria i 24. – 25.april. Konferansen har primært fokus på erfaringsutveksling og formidling fra pågående prosjekter men vil også gi informasjon om den kommende 4. søknadsrunden – som kan være siste mulighet for prosjektfinansiering fra Interreg Europe i inneværende programperiode.