Åpner for norske prosjekter innen transport og grønn økonomi

Etter Stortingets beslutning og å øke finansieringen av ØKS til 7,6 millioner kroner, har programmet åpnet for at norske aktører kan søke om støtte innenfor innsatsområdene transport og grønn økonomi.

– Vi er glade for å igjen kunne ønske norske aktører velkommen til å søke midler fra oss, fra en forbedret, men fortsatt begrenset pott, sier program ansvarlig Magnus Schønning. Han sikter til at Norge i starten av programmet forpliktet seg til å bidra med 20 millioner årlig til ØKS-programmet.

Det kan søkes om støtte til fullskalaprosjekt innenfor innsatsområdene grønn økonomi, transport og sysselsetting, samt mål 1.2 innovasjon, som handler om å øke anvendt forskning og innovativ aktivitet i Øresund-Kattegat-Skagerak-området.

For forprosjekt er samtlige innsatsområder og mål åpen for søknader, også for norske aktører som søker finansiering.

Søkerunden er åpen fra 15. januar til 9. februar