Utvikler mobilapp for tradisjonshåndverk

Nylig presenterte prosjektleder Per Reidar Næss prosjektet Tre og tradisjonshåndverk – grenseløst bygningsvern for styringskomitéen for Interreg Sverige-Norge. Størst nyhetsverdi hadde en mobilapp som er utviklet i prosjektet.

STYRINGSKOMITEMØTE: Prosjektleder Per Reidar Næss (th.) orienterte om prosjekt Grenseløst bygningsvern for styringskomiteen for Interreg Sverige–Norge. Her representert ved (fv.) Tobias Liljeblad, Annica Westerlund, Michael von Essen og Sidsel Trønsdal.

– Mye dreier seg om å ha oversikt over og å finne de riktige råvarene i restaureringsarbeid, forklarer Næss. Ved å registrere hvor mange ulike materialtyper det finnes ute i terrenget kan man raskt lokalisere det man trenger.

I appen, som foreløpig er en prototype, kan du for eksempel finne det materialet som er mest egnet til takspon på et blunk, ved å lokalisere hvor materialet står –  om enn det står på rot.

– Vi har allerede registret interesse for å adoptere idéen. Nidaros Domkirke Restaureringsarbeider skjønte godt poenget med, bokstavelig talt, å kunne få et kart over hvor de riktige steinråvarene finnes, forteller en fornøyd Næss.

Nettverksbygging og samarbeid

Målet med prosjektet er å legge til rette for næringsutvikling innen tradisjonshåndverk, restaurering og bygningsvern i et felles fagnettverk på tvers av riksgrensa. Ikke overraskende er nettverksarbeid en viktig ingrediens i prosjektet. Her brukes nettverkstenking både for entreprenørutvikling, bedring av konkurransekraft og til å utvikle markeder. Hospitering, kurs, studieturer, arbeidsseminar og arrangement er alle eksempler på aktiviteter som nettverkslogikken i seg.

– Samarbeid er et viktig suksesskriterium for å utvikle spesialiserte næringer. Jeg har tro på nettverk som mekanisme for å få til kunnskapsdeling, generere nye ideer og et mer robust næringsliv. I så måte er Interreg en fantastisk ordning, som muliggjør å finansiere nettverksarbeid, sier prosjektleder Næss.

Prosjektet «Tre og tradisjonshåndverk: Grenseløst bygningsvern» ledes av Trøndelag Forskning og Utvikling på norsk side, Jamtli i Østersund er prosjektleder på svensk side.