GEARS gjør gull av gråstein

Turisme basert på geologi er en næring i vekst. Nå skal turister som besøker Folldal gruver, Fulufjellet, Siljansringen og andre geologiske særegenheter i Indre Skandinavia få et bedre tilrettelagt tilbud av opplevelser. Gjennom prosjektet GEARS skal aktører fra Norge og Sverige bidra til å forbedre kunnskapsgrunnlaget om regionens geologiske arv. Prosjektet skal i første omgang utvikle en felles metode for kartlegging og vurdering av regionens geologi. Videre skal prosjektet spre informasjon og kunnskap, forvalte og skape verdier basert på den geologiske naturarven i tre områder; Folldal, Fulufjellet og Siljansringen.

GEARS skal også stimulere til mer samarbeid og skape et informasjons- og kunnskapsgrunnlag for alle som arbeider med formidling av natur og kultur i reiselivsnæringen.

GEARS-prosjektet er et samarbeid mellom Sveriges geologiska undersökning (SGU) og Norges geologiske undersøkelse (NGU). Prosjektet er støttet av Interreg Sverige-Norge.

I filmen over kan du lære mer om prosjektet. Snurr film!