ESPON inviterer til fagseminar i Brussel

I 15 år har ESPON stått for forskning på regional utvikling og arealplanlegging. Programmet sørger for ny og viktig kunnskap ved å frambringe sammenlignbar informasjon, fakta, analyser og scenarier for utviklingsforutsetningene i europeiske regioner og byer.

15 år med ESPON markeres med fagseminar i Brussel 14. november. Dette er en god anledning for norske politikere, byråkrater, forskere og andre interesserte til å lære mer om hva ESPON kan bidra med for å støtte regional planlegging og utvikling. Påmelding innen 31. oktober 2017.

Seminaret er todelt:

  1. ESPON – Supporting policy-making with territorial evidence – 15 years and beyond
  2. How to get involved – countries regions and cities benefit from ESPON activities

Klikk her for å lese mer om seminaret.

Meld deg på innen 31. oktober.