Norske aktører markerer seg i utviklingen av Nordsjøregionen

Fjerde søkerunde i Nordsjøprogrammet viser at det er høy interesse for å skaffe medfinansiering fra Nordsjøregionen. I alt ble det innsendt 41 idéskisser (expression of interest) som nå går videre til vurdering av styringskomitéen.

Søkerne sprer seg over hele nordsjøregionen, men flesteparten kommer fra Nederland, etterfulgt av Tyskland og Norge. Søknadene viser sterk interesse for miljø og ressurser.

Styringskomitéen treffer endelig beslutning i november 2017. Søkere med godkjent idéskisse vil da bli invitert til å utvikle en fullstendig søknad i femte søkerunde som er åpen i tidsrommet 29. desember 2017 – 5. mars 2018.