Leverer mobile kunnskapsdråper for helsearbeidere

Drops er en app som presenterer kort og presis kunnskap på smarttelefon. Teknologien er utviklet av Dynamisk Helse AS som de siste årene har jobbet med å utvikle smidige opplæringsløsninger tilpasset helsearbeideres travle arbeidsdag.

– Selv om man har fått opplæring i hvordan arbeid utføres, blir man tryggere i gjennomføringen av konkret oppgaver ved en kjapp påminning, sier seniorrådgiver Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling.

Trøndelag Forskning og Utvikling har i sommer vært med å kartlagt behovet for appen. En undersøkelse blant vikarer ved Verdal Bo- og helsetun viser at over halvpartene er usikre på hvordan de løser arbeidsoppgavene i skyllerommet, unngår smittespredning eller håndterer akuttsituasjoner når de er på vakt.

Nyttig

– Dette tyder på at det er et behov for å gjøre de ansatte tryggere i sin arbeidshverdag, sier Bjørn Magne Lyngstad, leder for utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester ved Verdal Bo- og helsetun.

Undersøkelsen viser også at det er usikkerhet knyttet til arbeidsoppgaver rundt daglig stell av pasienter.

Mikrolæring

Appen er et hjelpemiddel for situasjonsspesifikk opplæring – mikrolæring − i konkrete og relevante tema integrert i det daglige arbeidet. Mikrolæring er en metode for å lære ved å gi mottagere små, presise porsjoner informasjon. Den lærende har kontroll med hvor og når læringen skjer.

– Vi tror at kunnskap er nøkkelen til trygge helsearbeidere og velfungerende organisasjoner sier daglig leder, gründer og sykepleier Ann Kristin Johansen i Dynamisk Helse. Vi utvikler appen fortløpende og legger til elementer som vi opplever brukerne har behov for.

Kunnskap her og nå

Appen lastes ned på den enkeltes mobiltelefon. Hvilket innhold den enkelte helsearbeider skal få tilgang til bestemmes av nærmeste leder og opplæringen aktiveres ved å skanne en QR- koder der kunnskapen er aktuell. Innholdet presenteres kort og presist, understøttet av visuelle effekter.

Opplæringen består av korte presentasjoner i form av video, bilder, animasjoner og tekst. Den ansatte sjekke selv opp hvordan oppgavene løses på sin egen mobiltelefon. Dette kan gjøres i forkant av arbeidsdagen, i pausen eller i arbeidssituasjonen.

– Ved å skanne for eksempel en QR-koden som er hengt opp ved skyllerommet, kommer man direkte inn på en kort opplæringsvideo om hvordan skyllerommet fungerer, hva som er skittent og hva som er sterilt, sier Johansen.

Flere kan prøve

Arbeidet er en del av Interregprosjektet VälTel, skal det testes ut ulike velferdsteknologiske løsninger i Trøndelag og Jämtland/Härjedalen.

Kommuner som ønsker å prøve ut Drops i sine helseinstitusjoner kan ta kontakt med prosjektleder for VälTel, Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling

Les mer på nettsidene til Dynamisk Helse as.