Vil ha Interreg-rally over grensen

Rally-tradisjonen står sterkt på både norsk og svensk side av grensen. Nå undersøker aktører muligheten for å arrangere et grenseregionalt rally med VM-status. Prosjektet er ett av i alt åtte som har søkt om støtte i høstens utlysning av Interreg-midler i Sverige-Norge-programmet.

Disse prosjektene har søkt om støtte:

De åtte prosjektene søker om til sammen 2 753 132 euro i støtte. Til nå er i overkant av 60 prosent av programmets budsjett fordelt i støtte til 53 hovedprosjekt og 25 forprosjekt. Endelig godkjenning skjer i slutten av november.

Neste utlysning i Interreg Sverige-Norge åpner 15. januar 2018.