Deler kunnskapen med 527 millioner europeere

Gjennom Interreg Europe møtes aktører fra hele Europa for å bygge nye nettverk gjennom deling og formidling av av kunnskap og erfaringer mellom europeiske regioner. Programmet støtter også regioner gjennom opprettelsen av læringsplattformer (Policy Learning Platforms) innenfor programmets fire innsatsområder:

Plattformene fungerer som et kunnskaps- og ressurssenter. Disse skal bygge kapasitet, utnytte resultater fra prosjektene og gjøre dem tilgjengelige for en bredere målgruppe.

Det hjelper likevel lite å skape gode ideer hvis man ikke forteller om dem. Derfor har programmet nå lansert online-utgaven av sine læringsplattformer. Plattformene fungerer som et kunnskaps- og ressurssenter innenfor innsatsområdene forskning og innovasjon, konkurransekraft, lavkarbonøkonomi og miljø og ressurser.

For å få tilgang til læringsplattformene må du registrere en profil på Interreg Europes nettsider. Da får du også tilgang til eksperter innen en rekke relevante fagområder og en egen kunnskapsbase med nyheter og publikasjoner. Som registrert bruker kan du også bli medlem av ulike fagfellesskap bestående av politikkutviklere fra 28 EU-land, Sveits og Norge.

Klikk her for å registrere deg.

Hvis du allerede har en profil på programmets nettsider, må du oppdatere profilen din før du får tilgang til de nye tjenestene.